Bli medlem

Priser for medlemskap i Haugesund Turistforening 2019 er som følger:

Familiemedlemskap                                    kr  1250,-

Hovedmedlem                                              kr    695,-             

Ungdom (19 – 26 år )                                  kr    350,- 

Skoleungdom     (13 – 18 år)                      kr    215,-          

Barnas Turlag (0 – 12 år)                           kr    130,-      

Husstandsmedlemskap                              kr    380,-

Honnør  (67 år og over)                              kr    540,-  

Sjekk medlemsfordeler og priser på medlemskap på DNTs hovedsider